Jak postavit kořenovku

stavba kořenové čističky

co je potřeba před stavbou?

projektová dokumentace na kořenovou čistírnu

Před samotnou stavbou je samozřejmě potřeba zajistit povolení stavby. Vzhledem k tomu, že kořenová čistírna je vodní dílo, je potřeba nejdříve projít územním rozhodnutím a poté přes speciální stavební úřad, tzv. vodoprávní úřad, získat stavební povolení spolu s povolením o nakládání s vodami.

Tomuto procesu ale ještě předchází získání vyjádření od dotčených orgánů (podniky Povodí, oddělení ŽP) a vyjádření síťařů o případné kolizi stavby s jejich infrastrukturou.

Vyřízení povolení je bohužel v České republice zbytečně zdlouhavý byrokratický proces, který je mnohdy velmi únavný. Ale nebojte, jsme tu od toho, abychom Vám ho co nejvíce usnadnili, případně úplně zajistili za Vás.

stavba kořenové čističky svépomocí

Jako jediní v republice vám v našem eshopu nabízíme speciální instalační sety pro různé velikosti čistíren a různé druhy aplikací, které je opravdu jednoduché sestavit i svépomocí. Nejenom, že tak máte jasnou představu o ceně čistírny předem, ale zároveň Vám garantujeme, že náš postup výstavby zlevňuje celý rozpočet až o 25% oproti jiným firmám zabývajících se realizací kořenových čističek.

Nabízené instalační sety jsme vyvinuli zejména pro usnadně a zlevnění naší práce. Vzhledem k tomu, že se nám velice osvědčily, tak je nabízíme i vám pro znatelné usnadnění svépomocné práce.

Kořenová čistička Sušice

stavba čistírny s naší pomocí

stavba kořenové čističky

Jsme schopni Vám pomoci v jakémkoli bodě realizaci kořenové čistírny odpadních vod, ať už radou po telefonu, přes email anebo přímým dohledem na stavbu dodávanou jinou společností (technický dozor stavby). Samozřejmě jsme schopni dodat celou stavbu na klíč, což je zvláště případ větších obecních nebo průmyslových čistíren.

V každém případě doporučujeme každému, zajistit si odborný dohled nad stavbou a vedení stavebního deníku. I když kořenová čistička na první pohled vypadá jako jednoduchá stavba, je potřeba znát různé detaily nutné pro její správnou funkci.