Kořenové čistírny Grania
čistíme vodu, přirozeně

Kořenová čistička

čistí vodu, přirozeně

icon

Funkce kořenové čistírny

Kořenové čistírny čistí stejně účinně jako konvenční čistírny a jsou použitelné jak pro rodinné domy nebo chalupy, tak pro obce a s velkým s úspěchem je lze využít i pro čištění průmyslových a důlních vod.

icon

jak postavit kořenovku

Provádíme projekční i realizační práce a Vaši čistírnu můžeme realizovat na “klíč”, nebo Vám pomůžeme ji realizovat svépomocí. Jako jediní na trhu máme několik typových řad čistíren přesně připravené pro vaše různé potřeby.

icon

Co stojí kořenová čistička

Kořenové čistírny jsou provozně nízkonákladovým řešením čištění odpadních vod. Nízké provozní náklady jsou dány zejména nízkou potřebou energie a jednoduchým provozem, který zvládne každý.

Kořenová čistička Grania - 6 důvodů proč je lepší

1

Jsme specialisté

O kořenové čistírny se zajímáme dlouhodobě a dnes je to velká část naší práce. Víme tedy, co děláme.

2

umíme více

Kromě kořenových čističek řešíme i další projekty. Umíme tak váš záměr pojmout komplexně.

3

menší plocha

Průměrná plocha naší kořenové čistírny je do 3 m2/EO, kdežto u konkurence je to 5 m2/EO.

4

menší cena

Cena našich čistíren se pohybuje od 13-20 tisíc Kč/EO narozdíl od 20-25 tisíc Kč/EO u konkurence.

5

Inovace v oboru

Některá naše řešení jsou v ČR unikátní a to nám pomáhá být stále vpředu před ostatními.

6

první v čr

Jako první jsme v ČR instalovali provzdušňovanou kořenovou čističku a další speciality v oboru.

Kořenová čistička Grania - technologie

STANDARDIZOVANÉ TYPY KOŘENOVÝCH ČISTÍREN GRANIA

Kořenová čistička FYTOVER

FYTOVER

Kořenová čistička typu FYTOVER je technologie vhodná zvláště pro rodinné domy a rekreační objekty různých velikostních kategorií, splňující bez problémů limity pro zasakování vyčištěných odpadních vod do vod podzemních.

charakteristika
 • Nutné předčištění pomocí vícekomorového septiku,
 • velikost filtru je 3-4 m2 na osobu,
 • standardně dodáváme instalační set až pro 15 EO,
 • možnost několikanásobně navýšit počet EO díky modulárnímu systému.
Kořenová čistička REVET

REVET

Recirkulační vegetační filtr (REVET) je vhodný všude tam, kde je potřeba dosáhnout vysoké kvality vyčištěné vody se stále nízkou spotřebou elektrické energie a tedy s nízkými náklady. Tato kořenová čistička je velmi vhodná i pro znovuvyužití odpadní vody.

charakteristika
 • Nutné předčištění pomocí vícekomorového septiku,
 • velikost filtru je 1,2 m2 na osobu,
 • standardně dodáváme instalační set až pro 15 EO,
 • možnost několikanásobně navýšit počet EO díky modulárnímu systému.
Kořenová čistička FYTOFRAN

FYTOFRAN

Tzv. francouský systém kořenové čistírny je specifický tím, že nepotřebuje předčištění pomocí septiku či štěrbinové nádrže, a přesto má velmi dobrou účinnost čistění. To jde ruku v ruce s nízkými provozními náklady a jednoduchou obsluhou. FYTOFRAN filter je technologie vhodná zvláště pro obce všech velikostních kategorií, osady nebo větší rodinné domy a (horské) chaty.

charakteristika
 • Není potřeba předčištění pomocí septiku a tedy ani odkalování
 • celková velikost filtru je 2,5-3 m2 na osobu
 • převážně inženýrsky navrhovaný systém (viz níže).
Kořenová čistička FYTOHOR

FYTOHOR

FYTOHOR filtr je klasický typ kořenové čistírny, který si většina laiků představí jako první. Je stále nejčastějším typem kořenovky, s kterým je možné se v ČR setkat. Vzhledem ke stále přísnějším limitům pro vypouštění odpadních vod a technologickým limitům tohoto systému, však nedoporučujeme jeho použití pro běžné odpadní vody, i když velká část nedostatečně informovaných projektantů tento typ stále bez problémů navrhuje. V dnešní době navrhujeme FYTOHOR filtr jen pro čištění tzv. šedé vody.

charakteristika
 • Je potřeba zajistit dobré předčištění,
 • celková velikost filtru je 3-4 m2 na osobu.

INŽENÝRSKY NAVRHOVANÉ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY

V případě, že není pro Váš případ vhodný standardizovaný typ kořenové čističky Grania, tak je možno vytvořit návrh čistírny přímo na míru pro Vaše potřeby. Technologie inženýrsky navrhovaných čistíren většinou kombinuje výše uvedené typy kořenových čistíren a uzpůsobuje je specifickým potřebám jako je vyšší počet EO (až do 2500 EO), specifické odpadní vody (např. průmyslové vody, důlní vody) a nebo třeba specifickým prostorovým požadavkům.

Inženýrsky navrhované kořenové čistírny jsou dnes běžně používány pro tyto aplikace:

 • Čištění obecní a komunitní odpadní vody od 50 až po 2500 EO,
 • čištění důlních vod pomocí specifických mokřadních systémů,
 • čištění oplachové vody ze silnic a zpevněných ploch (parkoviště, letiště),
 • čištění vody ze zemědělských ploch a provozů,
 • čištění odpadní vody z potravinářského průmyslu,
 • sanace a remediace vod zatížených ropným průmyslem aj.

Ve všech těchto aplikacích se s výhodou využívá velmi levného provozu kořenové čističky a tedy snížení provozních nákladů na řešení ekologické zátěže způsobované odpadní vodou.

FILTRAČNÍ SYSTÉM PRO REDUKCI FOSFORU PHOSPHOREDUC

PhosphoReduc LLC je technologická společnost, která poskytuje udržitelná řešení pro čištění odpadní vody. Specializuje se na vývoj a výrobu filtračních produktů pro odstraňování fosforu a jeho znovuzískávání z domovních, obecních, průmyslových a zemědělských bodových i plošných zdrojů znečištění.

 • Filtrační systém PhosphoReduc se, vzhledem ke svému charakteru, velmi hodí jako doplněk kořenových čistíren odpadních vod všech velikostí, u kterých umožňuje dosáhnout i více jak 90% účinnosti v odstranění fosforu z odpadní vody.

 • Systém se hodí pro decentralizované systémy, neboť ke svému fungování nepotřebuje elektrickou energii, jeho obsluha je jednoduchá a životnost systému je projektována na minimálně 20 let.

 • Všemi těmito charakteristikami předčí jak běžné systémy na odstraňování fosforu jeho chemickým srážením, tak hlavně použití strusky a obdobných materiálů přímo jako náplň filtračního lože kořenové čistírny.