Rybník Králův Mlýn

Rybník Králův MlýnRekonstrukce tělesa hráze (výměna, rozšíření a zvýšení), odtěžení sedimentu rybníku, obnova bezpečnostního přelivu s odtokem, rekonstrukce stávající propusti pro M-denní a N-leté vody, včetně nátoku a obnova “jalového” náhonu. Obnovení výpustného objektu s odtokem. Výstavba sedimentační nádrže a tůně.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny se jedná o zachování hydrobiologicky významného krajinného prvku s pozitivními vlivy pro zvýšení biodiverzity a jejich vazeb. Zásadní a dlouhodobě pozitivní by měla mít rekonstrukce na populaci druhu chráněného v rámci EVL – žabníčku vzplývavého.

Leave a Reply