Kořenová čistírna Růžová

Kořenová čistička Růžová

Kořenová čistírna Růžová

Kořenová čistírna pro obec Růžová v krásném prostředí Labských pískovců a Českého Švýcarska je unikátní čistírnou z mnoha důvodů. Jednak počtem možných připojených ekvivalentních obyvatel, který v letním období dosahuje hodnoty přes 1000, zatímco v zimním období je tato hodnota “pouze” kolem 500 EO. Unikátní je čistírna také malou plochou filtračních polí díky využití účinného předčištění pomocí anaerobních reaktorů a perfektní dočištění pomocí speciálního filtračního systému PhosphoReduc. Jeden z nejdůelžitějších aspektů celého návrhu ovšem je, že čistírna je navržena tak, aby ke svému provozu nepotřebovala elektrickou energii (kromě měření průtoků pomocí sond se zdrojem v podobě fotovolt. panelů).

Parametry:

  • 500-1100 EO
  • Účinné předčištění – 50% BSK, CHSK, 80% NL
  • 2x vertikální filtr sériově (2 linie)
  • Dočištění P, NL, patogeny a TN ve filtračním systému PhosphoReduc
  • Bez elektrické energie
  • Součástí vegetační kalové pole (nižší produkce kalu v reaktorech)
  • Plocha cca 1,2 m2 EO (pro letní zátěž)

Leave a Reply