Kořenová čistička Sušice

Kořenová čistička Sušice

Kořenová čistička Sušice

Kořenová čistička typu FYTOVER se nachází ve svahu na okraji Sušice. Čistírna byla z větší části stavěna svépomocí, což šlo jednoduše díky našemu optimalizovanému systému výstavby pomocí instatlačního setu tvořeného bedněním, geotextilií a fólií a dalším potřebným materiálem. V tomto případě si investor sehnal všechen potřebný materiál sám, na základě našeho seznamu a svépomocné stavby se zhostil bezvadně.

Leave a Reply