Kořenová čistírna s vertikálním průtokem

Kořenová čistírna s vertikálním průtokem

Kořenová čistírna s vertikálním průtokem

Kořenová čistírna s vetikálním průtokem (a bez stálé hladiny vody) je stavebně obdobná jako kořenová čistírna s horizontálním průtokem, avšak je zde rozdíl v tom, že voda proudí (infiltruje) z celého povrchu filtračního lože do jeho spodní části, odkud je odváděna drenážím protrubím. Ve filtračním loži tedy není stálá hladina vody. To je důležité pro dobrý přístup vzduchu do vnitřku filtračního lože, který je potřeba pro dobrá fungování bakteriálních nárostů (biofilmu). Čistírna tedy pracuje v aerobním režimu a to je velmi důležité pro její zvýšenou účinnost oproti kořenovce s horizontálním průtokem. Účinnost kořenových čistíren neovlivňuje totiž až tolik doba zdržení vody ve filtračním loži, ale množství dostupného kyslíku pro bakterie, které ho využívají pro metabolické procesy, při kterých redukují znečištění odpadní vody.

Kořenová čistírna s vertikálním průtokem nepracuje v kontinuálním režimu, ale v takzvaném pulzním (dávkovém) režimu. To znamená, že se odpadní voda v potřebném množství nejprve shromáždí v nějaké nádrži (dávkovací šachtě) a poté se najednou vypustí na celý povrch filtračního lože. To lze zajistit jedině pomocí speciálních zařízení v podobě sifonů, plovákových výpustí apod., které ale potřebují dostatečné převýšení mezi nátokem a odtokem anebo je možno využít k tomuto účelu čerpadlo. Voda se takto dávkuje na filtrační lože v takovém množství, aby mohla zaplavit celé filtrační lože a aby počet dávek během jednoho dne byl mezi 4 – 12. Tedy tak, aby voda stihla vždy odtéct a do filtračního pole se opět dostal vzduch před každou další dávkou.

Díky tomu se, oproti kořenové čistírně s horizontálním průtokem, dosahuje vyšší účinosti čištění pro organické znečištění (BSK) a hlavně pro amonikální dusík a to umožňuje zmenšení plochy čistírny na 3 -4 m². Vzhledem k aerobnímu režimu ale čistírna sama o sobě není určena pro snížení celkové dusíku (obdobně jako strojní aktivační čistírny) a pokud je takový požadavek, tak musí být buďto spojena s kořenovou čistírnou s horizontálním průtokem nebo speciálně upravena a rozdělena na dvě filtrační pole zapojená za sebou.