Protipovodňová opatření v krajině

Protipovodňová opatření v krajině

Protipovodňová opatření v krajině

Dnes jsme dostali dotaz na email, zda se zabýváme řešíme protipovodňová opatření v krajině (v tomto případě se jednalo o zaplavení domu způsobené lokální záplavou z pole). Ano, projektujeme i realizujeme protipovodňová opatření, odvodnění, usměrnění toku vody, protierozní ochranné prvky a další vodohospodářská opatření.

V případě, že Vás trápí taková situace neváhejte nás kontaktovat!

Podívejte se na naši prezentaci z návrhu protipovodňových opatření přírodě blízkého charakteru pro obce Nová Oleška u Huntířova, ať vídite jak pomáháme proti povodním. (Levý obrázek ukazuje stav současný a pravý obrázek po stavbě protipovodňových opatření.)

Vodohospodářská opatření projektujeme v úzké spolupráci se společností Terén Design s.r.o., která projektovala například protipovodňová opatření v Ústí nad Labem.

Leave a Reply