NORM je v podstatě taková portlandská výstavní síň, která nás učí jak můžeme replikovat přírodní procesy a využít je pro čištění a recyklaci odpadní vody. Tento přírodní stroj je součástí nového developerského projektu s názvem Hassalo on Eighth. Tento regenerační projekt je teprve ve své první fází a celkové řešení by se nakonec mělo stát nejvíce udržitelným komerčním a obytným územím v Severní Americe.

Projekt má všechny atributy udržitelné městské čtvrti:

  • Budovy se smíšeným využitím, které mají ocenění LEED Platinum.
  • Největší počet parkovacích míst pro kola na rozvojové ploše na území USA.
  • Zelené střechy na všech budovách.
  • Veřejnou dopravu tramvajemi a autobusy.
  • Dostupné veřejné vybavení (parky, obchody).
  • Zástavbu uzpůsobenou pro chůzi.
  • A velmi kvalitní veřejný prostor.

Tento projekt byl umožněn tím, že se vytvořila skupina z klíčových institucí se zájmem o rozvoj daného místa a tyto instituce založily neziskovou organizaci, která dohlíží na plánování rozvoje v dané městské oblasti. Projekty Hassalo on Eighth a NORM tak byly identifikovány jako klíčové pro celou oblast.

Díky projektu NORM byl učiněn hlavní krok ke snížení spotřeby pitné vody v dané oblasti, což je jeden z naplánovaných strategických cílů. Každá použitá kapka vody z daného developerského projektu (z umyvadel, záchodů, sprch i prádelen) je svedena do tohoto přírodního stroje. NORM pak využívá inovativní technologie čištění odpadní vody, aby redukoval znečištění a nutrienty a kořenové čistírny pro její dočištění. Výsledkem je voda, která splňuje veškeré normy pro její recyklaci v obytné zástavbě.

NORM čistí sto procent vody z této nové výstavby, která se poté využívá na splachování toalet, zavlažování a jako chladící voda pro klimatizaci vnitřních prostor. Nashromážděný kal se využívá k výrobě hnojiva a energie.

NORM

Na území, kde byly dříve hlavně parkoviště, pracují teď přílivové kořenové čistírny, filtrační pole z dřevěných třísek a dočišťovací přílivové kořenové čistírny. Poté voda proteče ještě filtrační a desinfekční komorou a v případě jejího přebytku jsou přímo v místě vybudovány zasakovací studny, takže celé vodní hospodářství daného developerského projektu je provozováno na stejném místě. To přispělo ke značnému snížení spotřeby vody, ke snížení monožství odpadní vody a menším nákladům na technickou infrastrukturu.

A jak rozvoj oblasti pokračuje, tak se NORM může těšit na nového kamaráda. Druhá rozvojová fáze, která se jmenuje Oregon Square bude dalších více jak 1000 bytů a obchodních prostor.

Vzhledem k tomu, že NORM je nyní největší severoamerický přírodní systém čištění svého typu pro městskou oblast, tak je tím pravým kandidátem na seznam “eko technologií”, co stojí za to vidět.

Snad uvidíme takový “přírodní stroj” někdy i u nás v České republice.

Převzaný článek a obrázky – původní verze článku v angličtině.