Kořenová čistírna v zimě

Kořenová čistírna v zimě

Kořenová čistírna v zimě

Minulý týden ve čtvrtek (24. 3. 2016) poslouchal kolega při cestě autem Český Rozhlas 2, kde zrovna vysílali pořad “Jak to vidíte..” na zajímavé téma Hospodaření s dešťovou vodu na soukromém pozemku. Hosty pořadu byli Dr. Ing. Ivana Kabelková a Doc. Ing. David Stránský, oba ze Stavební fakulty ČVUT. Kolega mi poté zavolal, ať si to poslechnu, že to je docela zajímavé a že se tam zmiňují lehce o kořenovkách.

Vyhledal jsem tedy pořad v archivu (mimochodem výborná věc a ČRo si za to zaslouží pochavlu) a poslechl si ho dodatečně. Pořad byl zajímavý a hosté odpovídali erudovaně a přitom poměrně srozumitelně až do chvíle, kdy se jeden posluchač telefonicky dotázal, jestli do tématu spadají i kořenové čistírny (přírodní čističky dle posluchače) a jestli je možno je využít k čištění vody.

Dr. Kabelková správně upozornila, že do toho, o čem byla v pořadu diskuse (hlavně možnosti zasakování a využití dešťové vody v rámci stavby rodinného domu), kořenové čistírny úplně nezapadají, ale zároveň neopomněla si do této technologie aspoň trochu rýpnout a prokázala při tom, jaká neznalost tohoto systému čištění může panovat i u takto odborně vzdělaného člověka.

Zde uvádíme (zkrácenou) citaci výroku Dr. Kabelkové:

V tomto pořadu mluvíme o dešťové vodě. Vy asi mluvíte o vodě odpadní, nicméně určitě voda odpadní se dá čistit v kořenových čistírnách. Otázka je, trošku, jaká je účinnost těchto čistíren v zimním období, kdy ty rostliny již nejsou schopny akumulovat již tolik toho znečištění… Doporučila bych pro dešťové vody jezírka osázená vhodnými rostlinami…

Kořenová čistírna v zimě a její fungování – to je velmi oblíbený terč mnoha i velmi odborně vzdělaných lidí. Jenže než o něčem začnu vynášet faktické soudy, tak si nejprve zjistím, jak se věci opravdu mají, abych pak nebyl za “chytráka” (tím spíš v odborné debatě). Není přeci žádná ostuda říct – promiňte, tomuto tématu nerozumím, nejsem v něm odborně vzdělán/a.

Nicméně, tento mýtus vyvracíme pořád a pořád dokola např. zde a zde a bohužel ještě asi dlouho budeme.

Takže jak to je s tou účinností kořenové čistírny v zimě:

Tak to záleží o jakém typu čistírny se bavíme a jakém typu znečištění. Obecně zima účinnost kořenových čistíren opravdu o něco snižuje, ale to si opravdu někdo myslí, že jako projektanti jsme tak mimo a nepočítáme s tím.. Čistírna je samozřejmě na to zimní období navržená, jinak by mohla být klidně menší (a v subtropech také kořenovky menší jsou). A ne, rostliny v tom opravdu nehrají žádnou podstatnou roli. Znečištění totiž odbourávají bakterie v rámci svého metabolismu, stejně jako v každé jiné biologické čistírně. Rostliny seberou těch živin minimum.. ale to není nic těžkého zjistit, pokud se člověk o kořenové čistírny jen trochu zajímá..

Zde je odkaz na archiv daného pořadu – tento díl byl vysílán z 22. 3. 2016 a určitě stojí za poslech.

Takže už jen pár slov závěrem – kořenová čistírna v zimě prostě normálně funguje, není těžké si to ověřit na kterékoli z několika set takových čistíren v České republice nebo na těch X tisících ve světě.

Leave a Reply