Případová studie I: jak může kořenová čistírna pro průmyslový provoz ušetřit peníze

Případová studie I: jak může kořenová čistírna pro průmyslový provoz ušetřit peníze

Dawn Meats: Jak může kořenová čistírna pro průmyslový provoz ušetřit peníze a chránit biodiverzitu

O společnosti Dawn Meats

Dawn Meats je irská rodinná společnost působící v devíti evropských zemích, která dodává kvalitní hovězí a ovčí produkty do 40 zemí světa. Firma zaměstnává po celém světě více jak 3300 lidí.

Co se řešilo: Jak levně a ekologicky vyčistit odpadní vodu

Společnost Dawn Meats chtěla nalézt nákladově-efektivní řešení čištění odpadní vody z jedné z jejích provozoven v Carroll Cross ve Waterfordu. Tato provozovna denně vyprodukuje 80 m³ odpadní vody. Konvenční mechanicko-biologická čistírna by byla finančně náročná z hlediska provozu a také představuje zátěž z hlediska životního prostředí (ve smyslu emisí CO2). Firma tedy hledala řešení více přátelské k životnímu prostředí a s nižšími provozními náklady.

Kořenová čistírna pro průmyslový provoz Dawn Meats

Foto převzato z webu Business in the Community Ireland.

Co se vyřešilo: kořenová čistírna pro průmyslový provoz

Společnost si nakonec nechala ve dvou fázích postavit speciální kořenovou čistírnu (tzv. integrated constructed wetland*) o velikosti 7 akrů (cca 2,8 hektarů). První fáze výstavby proběhla v roce 2004 a druhá v roce 2012. Tato kořenová čistírna se spoléhá čistě na přirozené procesy čištění vody i přesto, že recipientem je málo vodný tok a čistírna tedy musí splňovat přísné limity.

Čistírna redukuje organické znečištění a nerozpuštěné látky s účinností přes 95% a celkový dusík a fosfor s účinností přes 90%. Bylo dosaženo také snížení emisí oxidů uhlíku díky tomu, že čistírna nemá vysoké nároky na energie. S tím jdou ruku v ruce i mnohem nižší provozní náklady.

Od počátku výstavby v roce 2004 a rozšíření čistírny v roce 2012 společnost Dawn Meats ušetřila již okolo 200 000 eur (cca 5,5 mil Kč v současném kurzu). Nyní dosahuje ročních úspor okolo 25 000 eur (cca 600 000 Kč) spojených s menší potřebou elektrické energie, chemikálií a práce spojené s údržbou. Náklady na stavbu čistírny (dohromady pro obě fáze) byly cca 215 000 eur (cca 5,8 mil Kč). Během jedné dekády tedy výstavba kořenové čistírny pro průmyslový provoz ušetřila v provozních nákladech ekvivalent investičních nákladů na toto zařízení. S konvenční mechanicko-biologickou čistírnou by se takových úspor nikdy nepodařilo dosáhnout.

Kořenová čistírna pro průmyslový provoz není jen další zařízení podniku

Kromě ekonomických výhod bylo pro firmu také důležité, že kořenová čistírna vytváří vhodný biotop pro velké množství různých organismů (zejména různých druhů ptáků) a tím posiluje místní biodiverzitu. Společnost navíc navázala silné vztahy s Technologickým institutem z Waterfordu (Waterford Institute of Technology), který zde za účasti svých studentů provádí pravidelné biologické průzkumy a monitoruje tak stav čistírny jako biotopu.

Původní článek v angličtině naleznete zde.


*integrated constructed wetland – jedná se o kořenovou čistírnu s volnou hladinou, která není izolována od okolí nepropustnou bariérou (fólií, jílovým těsněním). Čistírna také musí zapadat do dané krajiny jako přirozený mokřad a zároveň by měla posilovat lokální biodiverzitu. Termín pochází od Dr. Roy Harringtona z roku 1990 během jeho práce na irském ministerstvu životního prostředí. Jedná se tedy o záležitost a terminologii typickou zejména pro tuto zemi.

1 comment

Leave a Reply