Kořenová čistírna pro město Prineville

Kořenová čistírna pro město Prineville

Kořenová čistírna pro město Prineville

Když bylo před více jak 10 lety bylo město Prineville (Oregon, USA) postaveno před nutnost rozšířit kapacitu stávající čistírny odpadních vod, odhady ukazovaly, že nová mechanicko-biologická čistírna by stála cca 62 miliónů $.

Kořenové čistírny

(obrázek převzat z http://pamplinmedia.com/)

Několik posledních let tedy město zkoumalo jednu možnost, jak ušetřit milióny dolarů. Tou možností byla výstavba umělých mokřadů, které by čistily vodu a část z ní vracely zpět do řeky Crooked. Výstavba mokřadní čistírny započala v lednu tohoto roku a v dubnu se konal oficiální ceremoniál.

Projekt řídí Eric Klann, městský inženýr a vedoucí prací na veřejné infrastruktuře. Město ho najalo v roce 2007, tedy pár let po tom, co se začala řešit stavba drahé mechanické čistírny. Říká, že první velká otázka, kterou na něj rada města měla, byla, jestli umí najít levnější, ale stále efektivní způsob pro rozšíření městské čistírny.

Prineville již používal netradiční systém – systém lagun (biologických nádrží) – pro čistění odpadní vody, která se poté používá na zavlažování. Tento systém fungoval dobře, ale nemohl být použit pro rozrůstající se město. Takové laguny se většinou používají pro menší komunity. Klann s dalšími zaměstnanci proto začali zkoumat, jak rozšířit tento systém vybudováním umělých mokřadů pro čistění odpadní vody (kořenových čistíren).

V porovnání s novou mechanicko-biologickou čistírnou za 62 miliónů dolarů se dosáhlo opravdu zančných úspor, protože komplex kořenových čistíren Crooked River přišel pouze na 7,9 miliónu dolarů. Z toho ještě více než polovina byla uhrazena z několika grantů od různých organizací.

Kromě toho, že systém umožňuje levně čistit odpadní vodu, má také další výhody:
  • nabízí stanoviště pro různé druhy rostlin a živočichů (a to i těch ohrožených),
  • došlo k revitalizaci břehových partií řeky Crooked a systém bude dotovat řeku studenou vodou po celý rok,
  • nabízí dokonce rekreační využití v podobě 8,7 km dlouhých zpevněných cest a 5 kilometrový okruh kolem mokřadů s parkovištěm, toaletami a dalšími využitelnými prostory,
  • má také vzdělávací využití.

Jak čistírna funguje:

obrázek převzat z KBND
Odpadní voda nejdříve projde původními lagunami (biologickými rybníky) a poté doteče do série “zátok”, které mají různou hloubku. To vytváří různorodé prostředí pro rozdílné bakterie. V těchto mokřadech jsou také provzdušňovací zařízení.

Klann k tomu říká:

Bakterie využívají kysllík a “snědí” všechny organické látky a to čistí vodu, jak prochází systémem. Trvá to dlouho ji vyčistit. Ale je to velmi levné a přirozené prostředí to prostě dělá za nás.

Pro odstranění amoniakálního dusíku a dalších látek máme například nastaven proces tak, že voda nejdříve proudí z mělkého mokřadu do hlubokého a znovu do mělkého.

Řekl také, že mokřady jsou navrženy tak, aby nebyly vhodným prostředím pro komáry. Město kvůli tomu vytvořilo dvě zkušební místa s mokřady již před několika lety, ale prozatím je většina ze 48 hektarů velkého mokřadního systému stále rozestavěna. Očekává se, že hlavní práce budou provedeny do prosince. To ale neznamená, že v tu dobu bude systém již plně funkční, protože nějaký čas zabere také, než mokřadní kytky vyrostou.

Pro veřejnost se tato velká kořenová čistírna otevře nejspíše příští jaro.

Původní článek v angličtině najdete zde

1 comment

Leave a Reply