Energetická náročnost ČOV aneb proč se kořenovka vyplatí

Energetická náročnost ČOV aneb proč se kořenovka vyplatí

Energetická náročnost ČOV aneb proč se kořenovka vyplatí

Příklady (ze zahraničí) táhnou

V zahraničí se, na rozdíl od naší republiky, kořenové čistírny velmi často uplatňují, kromě rodinných domů a malých obcí, i pro menší města a průmyslové provozy. Již minule jsme psali o kořenové čistírně u města Orhei v Moldávii, kde je mokřadní čistírna dimenzovaná pro 20 000 EO. Jaké jsou další příklady velkých mokřadních čistíren z novější doby. Podívejte se.

Zde je pár fotek pro ilustraci, jak čistírny vypadají (převzato z Global Wetland Technology)

Kořenová čistička Nègrepelisse

Kořenová čistička Nègrepelisse pro 4000-6000 EO z roku 2009.

75b44b0e9c2e5d305fa323c6c51d3476_L

Čistírna Bauduen pro 4000 EO z roku 2014.

Věřte tomu, že tohle je opravdu jen malinký výčet různorodých projektů, kde je využito kořenových čistíren pro čištění rozličných druhů odpadních vod.

Update: O zajímavém příkladu, jak může průmyslový podnik díky kořenové čistírně výrazně ušetřit náklady na čištění odpadní vody, píšeme v jednom novějším článku.

Jak je tedy možné, že u nás nejsou doporučovány kořenovky ani pro obce do 2000 EO, když v zahraničí je využívají i pro mnohem větší obce a pro průmyslové provozy. Jsme u nás o tolik chytřejší, než v zahraničí? Ne, to bohužel nejsme! Akorát máme u nás asi lepší lobbisty v oboru a také nemáme nouzi o různé experty, kteří ví vše nejlépe, aniž by měli jakékoli hlubší znalosti o dané technologii.

Za vším hledej… energii

Jaký je tedy důvod, proč průmyslové firmy i obce sahají po řešení čištění odpadních vod pomocí kořenové čističky? Je to prostě provozně levnější.

Níže uvádíme graf, kde je srovnána energetická náročnost ČOV. V grafu jsou srovnány různé čistírenské technologie (různé druhy kořenových čistíren a “konvenčních” technologií ČOV) z pohledu jejich energetické náročnosti na 1 m3 vyčištěné vody (specifické spotřeby). Z obrázku je pěkně vidět, jak se všechny technologické druhy kořenových čistíren krčí v levé části grafu pod hranicí 0,2 kWh na m3 vyčištěné vody.

A co z toho tedy vyplívá? Jednoduchá věc – pokud je dost místa, tak kořenová čistička se vždy vyplatí! A to i když ji budete aktivně provzdušňovat.

energetická náročnost čov

Energetická náročnost ČOV

(převzato z Wallace S., Liner M., Cooper D. Murphy C. a Knight R. (2011): Glycol Treatment at London¨s Heathrow Airport. Wetpol.)

Doplnění z 30. 3. 2016

Energetická náročnost ČOV z pohledu prostých čísel

Energetická náročnost čistíren je dnes důležité téma, a tak je možno najít mnoho různých informací volně na internetu. Dobrým zdrojem informací bývají závěrečné práce studentů z vysokých škol, vzhledem k tomu, že by měly mít určitý standard a hodnověrnost zaručenou vedoucím i oponentem dané práce (samozřejmě nebývá tomu tak vždy). Při brouzdání po síti na téma energetická náročnost čov jsem tedy narazil na takové užitečné informace. Konkrétně se jedná o grafy v prezentaci k diplomové práci. Jedná se o diplomovou práci dnes už asi Ing. Jana Novotného s názvem Energetická bilance čistíren odpadních vod.

Pan Novotný uvádí v prezentaci k dané práci dva grafy, které zobrazují závislost specifické spotřeby elektrické energie, tedy spotřebu v kWh na 1 m³ vyčištěné vody dle počtu ekvivalentních obyvatel a dle průtoku. Dané grafy jsem si dovolil převzít do tohoto článku (viz níže). Ač není úplně zřejmé, jaké typy ČOV v sobě agregují, z dané práce lze dovodit, že se jedná nejspíše o konvenční aktivační ČOV (různého druhu). Lze také dovodit, že v grafu nejsou agregována žádna data z kořenových čistíren jakéhokoli typu.

Nicméně je možné z těchto grafů a z grafu výše uvedeného vyvodit některé obecné závěry:

  • Ani při velkých průtocích a velkém počtu EO (úspory energie z rozsahu) se konvenční ČOV nemohou v energetické spotřebě vyrovnat kořenovým čistírnám.
  • Spotřeba energie u kořenových čistíren je násobně menší, než u aktivačních čistíren a to i v případě využití čerpadel nebo aktivního provzdušňování.
  • Spotřeba energie u konvenčních ČOV tvoří 15 – 30 % nákladů na velkých čistírnách a 30 – 40 % na těch malých. Náklady na elektrickou energii lze tedy při využití kořenové čistírny snížit o cca 10 – 40 %. Další provozní úspory však plynou i z jednodušší obsluhy kořenových čistíren a celkové provozní náklady tak lze snížit i více jak o 50 %.

Ještě stále přemýšlíte, proč se v zahraničí využívají kořenové čistírny i tam, kde je tato technologie dle českých “odborníků” nepoužitelná.

2 comments

Leave a Reply