Apple vstupuje do bussinessu s čištěním odpadní vody

Apple vstupuje do bussinessu s čištěním odpadní vody

Apple vstupuje do bussinessu s čištěním odpadní vody

původní článek v angličtině

Nejnovějším hráčem na poli čistírenského průmyslu je, překvapivě, Apple.

Společnost potvrdila, že zaplatí za čistírnu odpadní vody, kterou bude následně využívat pro odpařovací chlazení ve svém datovém centru v Prineville v Oregonu. Představitelé města říkají, že recyklací vody, která by se jinak brala z vodovodní sítě, se ušetří skoro 5 miliónů galonů (tedy skoro 19 tisíc m³) vody za rok.

Tuto vodu bude Apple brát přímo z kanalizační sítě města Prineville. Bez toho by voda byla klasicky čištěna (méně účinně) a pak by se nejspíše využívala na zavlažování místního golfového hřiště nebo by byla vypouštěna do řeky Crooked. O zajímavém řešení čištění odpadní vody ve městě Prineville jsme psali již minule v článku “Kořenová čistírna pro město Prineville“.

V Prinevillu sídlí datacentra Applu i Facebooku. Starosta tohoto malého města k tomu říká:

Dělají to jednoduše proto, že jsme přišli s projektem s kterého mohou mít prospěch obě strany.

Město k tomu ještě dodává, že výstavba datového centra zvedla výrazně spotřebu vody v minulém roce, ale ani město ani společnost Apple nedokáže dnes předpovědět kolik vody vlastně datová centra sama o sobě spotřebují.

Se spotřebou 27 miliónů galonů (cca 95 tisíc m³) vody za poslední rok, je Apple největší odběratel vody ve městě. Voda z této nové čistírny nepůjde do městské systému, ale místo toho ůjde přímo zpět do budov Apple k dalšímu využití. Čistírna navíc může přilákat do města další průmyslové investory.

Kromě recyklace vody, nová čistírna také sníží obsah minerálů v čištěné vodě, která jde do datového centra, takže ji bude možné využít po delší dobu pro chlazení, než se vrátí zpět do čistírny.

Facebook se spotřebou vody 10,5 miliónu galonů za rok na chlazení svých datacenter, kterou odebírá převážně ze studní na svých pozemcích, již také uvažuje o využívání šedé vody pro takové účely. Zatím ale ještě není tak daleko jako Apple.

 

Leave a Reply