Kořenová čistírna s volnou hladinou

 

Kořenová čistírna s volnou hladinou

Kořenová čistírna s volnou hladinou

Kořenová čistírna s volnou hladinou vody a horizontálním prouděním je vlastně takový “rybník”, akorát s menší hloubko vody a v podstatě celý zarostlý rákosem. Tyto umělé mokřady jsou nejvíce podobné těm přirozeným a kromě čištění vody slouží také jako habitat pro různé vodní rostliny a živočichy. Mokřady s volnou hladinou se v České republice pro čištění odpadních vod moc nepoužívají, ale v podstatě mají své analogie v podobě tzv. biologických nádrží / rybníků. Ač je jejich účinnost podobná jako u kořenových čistíren s horizontálním podpovrchovým průtokem,  pro větší využití pro čištění komunální odpadní vody je diskvalifikuje zejména hygienické hledisko – tedy otevřený přístup k odpadní vodě a z toho plynoucí rizika a možné zápachové závady.

Jejich využití je však velmi rozšířené pro speciální aplikace jako je čištění důlních vod nebo snižování obsahu fosforu v povrchové vodě. Další využití je možné najít pro čištění dešťových vod ze silnic a dálnic a obdobných zpevněných ploch.