Ceny služeb

Cena projekčních prací a našich služeb

9 900 Kč

za projekt kořenové čistírny odpadních vod pro rodinný dům / rekreační objekt.

2 000 Kč

paušální sazba za konzultaci na místě stavby po celé ČR.

400 - 800 Kč

hodinová sazba pro odborné projektové a inženýrské práce.

PŘEHLEDNĚ Na vyžádání

Vám zašleme ceny instalačních setů pro naše kořenové čistírny a komponenty dostupné jednotlivě.

INDIVIDUÁLNĚ

jsou stanovovány ceny pro nestandardní práce a konzultace širšího rozsahu.

DLE HONORÁŘOVÉHO ŘÁDU

jsou stanovvány ceny za projektové práce u větších staveb jako jsou čistírny, rybníky, vodní toky apod.