Kořenová čistička může odstranit zbytky léků z odpadní vody

Kořenová čistička může odstranit zbytky léků z odpadní vody

Přirozený filtr

Studenti z univerzity v Ghentu experimentují se způsoby odstraňování residuí léků z odpadní vody, aby tak chránili životní prostředí.

 

experimentální kořenová čistička odstraňující zbytky léků z odpadní vody

Studenti magisterského studia vyrobili malý mokřad u fakultní nemocnice AZ Groeninge v Kortrijku a využili přírodní filtrační procesy k čištění vody z budovy.

Léky, které lidé užívají, jako například protizánětlivá léčiva nebo antibiotika, nejsou vždycky plně absorbovány v těle a jejich zbytky končí v odpadní vodě. Stávající čistírny odpadních vod nejsou schopny odstranit všechna tato rezidua a ta pak mohou způsobovat škody na rostlinách a zvířatech, které ve vodě žijí.

Professor Diederik Rousseau, který vedl diplomové práce studentů, řekl, že kontaminace se netýká pitné vody, která prochází důkladnějším procesem čištění.

Zatímco kořenové čistírny jsou už dlouho považovány ze efektivní způsob čištění odpadní vody (ne teda v České republice, kde vždycky víme všechno nejlépe..), studenti Laurens Hubau a Lize Vanseveren chtěli zjistit více, jak se bakterie a rostliny vypořádají se zbytky léků, protože o tom mnoho informací není.

Zjistili, že ačkoli kořenová čistička neodstranila úplně všechny rezidua léků, tak využití ozónu v druhém kroku umožnilo dokončit proce čištění.

 

Spojené úsilí

Rousseau k tomu říká:

Co jsme skutečně zjistili je, že ty technologie se vzájemně dopňují. Některá farmaka jsou odstraněna v kořenovce, ale ne ozonací, a naopak. Takže ta kombinace nám dává větší garanci dobře vyčištěné vody.

“Kořenové čistírny, narozdíl od konvenčních čistíren, splývají se svým prostředím a je jednodušší a levnější je provozovat“, dodává.

Tým pracoval s inovativním druhem kořenové čistírny od společnosti Rietland, která je aktivně provzdušňovaná. To velmi zvyšuje účinnost, takže taková kořenová čistírna potřebuje mnohem menší plochu než jiné typy kořenových čistíren odpadních vod. (nejpozději v příštím roce uvedeme obdobný typ i do naší nabídky standardizovaných kořenových čističek)

Pětiměsíční pokus vyžadoval naplnění přenosné nádoby štěrkem a osázení mokřadními rostlinami. Součástí byla také usazovací nádrž pro zachycení hrubých nečistot. První laboratorní test odpadní vody ukázal, že se v ní nachází rezidua beta-blokátorů, protizánětlivých léků, antikonvulziv, narkotik, antacid a antibiotik. Po průchodu kořenovou čistírnou větši těchto prvků byla odstraněna, ale některé biologicky nerozložitelné látky zůstaly, jako například široce používaný protizánětlivý lék diclofenac.

Řešení, navržené profesorem Stijn Van Hullem, bylo čistit vodu následně pomocí ozónu, který může být produkován na místě. Ale vzhledem k vysokým nárokům na spotřebu elektrické energie při výrobě ozónu musí tým ještě najít cestu, jak lépe kontrolovat jeho dávkování.

Studie bývalého Van Hulleova studenta Egina Malaj říká, že organické chemikálie (což zahrnuje jak zbytky léků tak pesticidy, barvy a další látky) ohrožují ekologickou integritu a biodiversitu skoro poloviny vodních útvarů v Evropě. Rousseau k tomu říká:

Expozice nízkým koncentracím chemikálií sice nezabíjí rostliny ani živočichy, ale může mít postupný efekt na jejich tělo, například narušením rovnováhy hormonů.

Dodal také, že zatímco nyní nejsou žádné evropské standardy pro čištění reziduí léků v odpadní vodě, tak Švýcarsko nedávno zavedlo takovou novou legislativu a evropští legislativci se na tento problém také dívají.


původní článek od Paula Dear

Leave a Reply