kořenová čistírna, přírodní jezírko nebo třeba rybník
Čistá voda a krásná krajina
to je cíl naší práce

Kořenové čistírny a voda a krajina

To je naše práce

icon

Kořenové čistírny

Naší hlavní činností je projekce a realizace kořenových čistíren odpadních vod, které jsou elegantním a nízkonákladovým řešením čištění odpadních vod pro obce, průmysl, rodinné domy i rekreační objekty.

icon

Voda a krajina

Krajinné inženýrství je naší profesí. Máme rádi vše, co je spojeno s vodou, ať už v podobě životodárné tekutiny nebo živlu, který je potřeba zvládat. A samozřejmě, voda je formujícím prvkem krajiny.

Pracujeme pro Vás s nadhledem

Dohromady jako tým máme mnoho zkušeností, které nám dávají možnost řešit vaše projekty komplexně z mnoha různých stran

To je náš tým

Vít Rous
Ing. Vít Rous

Vystudoval obor inženýrská ekologie na ČZU v Praze a projektováním a návrhy vodohospodářských staveb se zabývá již od studiu na gymnáziu. Kořenovým čistírnám se z hlediska projekce a realizace věnuje od roku 2009. Je členem České asociace pro vodu.

Jiří Rous
Ing. Jiří Rous

Vystudoval obor dobývání surovin a odvodňování lomů na VŠB v Ostravě a ochrana a tvorba ŽP na ČVUT v Praze. Je autorizovaným inženýrem a má autorizaci pro EIA. Dlouhodobě se zabývá revitalizacemi toků a rašelinišť, krajinou a kořenovými čistírnami

Jakbu Rous
Jakub Rous

Věnuje se dlouhodobě různým činnostem ve stavebnictví se zájmem především o ekologické stavby, ale s bohatými zkušenostmi i z klasickém pozemního stavitelství, které zahrnují například i zednické a fasádnické práce.

Spolupracujeme se silnými partnery

a najdeme tak cestu pro realizaci i Vašich největších nápadů

To jsou naši partneři

icon

Revis Liberec

Společnost působí na trhu kompletních dodávek a realizací staveb inženýrských sítí tj. veřejných vodovodů, kanalizací, plynovodů a teplovodů, staveb čistíren odpadních vod a technologických objektů na kanalizačních stokách a vodovodních řadech.

icon

Terén Design

Společnost založila skupina specialistů s dlouholetou praxí v oblasti investiční výstavby, životního prostředí a těžby nerostných surovin. Společnost vypracovává zejména studijní a projektovou dokumentaci pro příslušné stupně projednávání, posuzování a schvalování a EIA.